Ten Planta: Industrial i traçabilitat 4.0

Experts en la gestió de la producció i la logística agroalimentària

Seguiment en temps real

Registre de certificacions IFS

Digitalització de processos

Optimització de l'activitat

Monitorització de productivitat

Control d'estoc i aprovisionament

Digitalització dels processos de recepció, producció, emmagatzematge i expedició.

Ten Planta organitza les operacions de magatzem i fàbrica, planifica els treballs i facilita la presa de dades en línia i integrades amb Ten ERP, una solució especialitzada en el sector alimentari i la química humana i animal.

Ten Planta, una Solució de fàcil usabilitat

Pensat per als operaris de planta que interactuen de forma senzilla, en un entorn de mobilitat tàctil, per a registrar les operacions de pesatge, d’etiquetatge i de picking, de manera àgil i ràpida.

Qualitat i Seguretat alimentaria

Qualitat i Seguretat alimentària

Assegura la traçabilitat d’origen a destí de lots i caducitats. Defineix les especificacions i toleràncies que s’han de complir en els diferents punts crítics de control. Compleix els requeriments de les certificacions IFS.

Elimina papers i errors

Elimina papers i errors

Digitalitza tots els processos per eliminar papers, temps i errors entre administració i producció. Dirigeix magatzems i fàbrica des del teu ERP.

TEN - Icones Planta

Planificació i recursos

Planifica seccions, recursos i torns de fàbrica per atendre les comandes a servir en previsió de la demanda.

Estocs al dia

Estocs al dia

Registra al moment els moviments d’entrada, consum o picking, actualitzant els estocs a l’instant. Evita ruptures d’estoc i faltes, fes les previsions d’aprovisionament i compres sobre dades reals.

Costos de producció

Costos de producció

Coneix les quantitats de matèria primera i condicionament consumits, el temps de recursos i màquines utilitzades en cada fase de producció i compara les desviacions amb plantilles estàndard.

Cèdules de pesatges i etiquetadores

Cèl·lules de pesatges i etiquetadores

Integra i automatitza bàscules i cèl·lules, escàners de codis i radiofreqüència, etiquetes personalitzades de clients. Incorpora eines de mobilitat als operaris de magatzem per registrar en temps real cada moviment.

digitalitzacio

Connectivitat industria 4.0

Connecta el teu ERP amb magatzems automàtics, plataformes logístiques o de captació de dades a planta (M.E.S.) utilitzant l’API d’integració.

Monitorització de la productivitat

Monitorització de la productivitat

Monitoritza la productivitat de planta per línia, màquina o operari amb quadres, KPI’s i gràfiques BI des dels panells de control o des del teu smartphone.

ROI. Recupera la teva inversió

Recupera la inversió (ROI) en menys d’un any. Millorarem el teu servei al client, reduirem el nivells d’estocs i els costos operatius. A més, ho tindràs instal·lat i operatiu en sis setmanes, amb una implementació ràpida i senzilla.

Ten Planta, una Solució de Ten ERP Fabricació

Ten Planta és un mòdul integrat de Ten ERP des d’on definim les plantilles de producció, planifiquem els aprovisionaments amb MRP i els recursos d’acord amb la previsió de vendes a clients.

Ten ERP, una solució integral

Ten ERP és l’instrument clau per obtenir la millor gestió possible a la teva empresa.

Integra en una base de dades única, els processos de producció, logística, recursos, vendes, clients, projectes, anàlisi econòmic, etc., tots i cadascun dels elements que configuren el teu negoci.

En les empreses del sector agroalimentari, Ten ERP s’adapta al volum i necessitats actuals i futures, i s’integra fàcilment amb la tecnologia que ja estàs utilitzant.

Vols que et fem una demostració?

Coneix totes les característiques del nostre programa, descobreix tot el que podem fer per a tu per a augmentar la teva competitivitat i el rendiment.

Processos i àrees funcionals bàsiques

Gestió del MRP des de la recepció de matèria primera; les transformacions, les produccions i els envasats; el control de qualitat i la traçabilitat; els costos en materials i el temps d’operacions; els estocs de magatzem i les expedicions.

Recepció de mercaderies

 • Selecció de la comanda del proveïdor i indicar-ho a l’albarà del proveïdor.
 • Entrada de productes, lots i caducitats, unitats i peces entrades.
 • Registre d’especificacions.
 • Etiquetatge i matriculació interna.

Inventari

 • Recomptes d’inventari per seccions de producte.
 • Agrupació de lots.
 • Etiquetatge.
 • Obertura de nous palets i canvi d’embalums de palets.

Picking

 • Selecció per comandes o productes a servir.
 • Preparació d’embalums. Unitats logístiques i etiquetatge per a l’expedició.
 • Lectura de codis de lots i productes introduïts per a embalums.
 • Ubicació dels embalums en palets.

Packing

 • Gestió de palets i d’embalums.
 • Obrir nous palets i canviar embalums de palets existents.
 • Impressió d’etiquetes de palet.
 • Impressió d’albarans.
 • Impressió de “packing list”.

Ordres de producció

 • Ordres d’elaboració o fabricació de productes.
 • Guia de producció.
 • Tractament de riqueses i toleràncies.
 • Imputació de consum dels lots de matèria primera.
 • Imputació del temps invertit en fases i recursos.
 • Entrada de lots de productes semielaborats i acabats.
 • Etiquetatge de productes semielaborats o acabats.

Ordres d'envasat

 • Ordes de presentació de producte propi o personalitzat segons client.
 • Identificació dels components amb escandall.
 • Llegir codis de lots de productes semielaborats o acabats.
 • Etiquetatge del format.
 • Envasat i etiquetatge per a ordres de fabricació.

Ordres de transformació

 • Selecció per a ordres d’especejament o preparació.
 • Entrada de productes i assignació de lots.
 • Etiquetatge semielaborat o producte acabat.
 • Control de fases i recursos
 • Registre d’especificacions.

Ordres d'envasat

 • Ordes de presentació de producte propi o personalitzat segons client.
 • Identificació dels components amb escandall.
 • Llegir codis de lots de productes semielaborats o acabats.
 • Etiquetatge del format.
 • Envasat i etiquetatge per a ordres de fabricació.

Sol·licita més informació sobre Ten Planta

Si desitges que et facilitem informació sobre els nostres programes de gestió o que et fem una demostració per a conèixer el seu funcionament més a fons, pots trucar al 902 027 070 o enviar-nos les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.

"*" indicates required fields

Solució