Ten Planta: industrial i traçabilitat 4.0

gestió de producció i logística per planta 

Especialitzat en el sector alimentari, química humana i animal.

 

Ten Planta

Digitalització dels processos de recepció, producció, magatzem i expedició 

Ten Planta organitza les operacions de magatzem i fàbrica, planifica els treballs i facilita la presa de dades en linea i integrada amb Ten ERP. 

Fàcil

Pensat pels operaris de planta que interactuen de forma senzilla, en un entorn de mobilitat tàctil, per registrar les operacions de pesatge, etiquetatge i picking de forma àgil i ràpida.

Planificació i Recursos

Les Ordres de fabricació, les comandes a servir o les recepcions pendents s’administren des de Ten ERP. Tots el moviments de planta son registrats en temps real. 

Gestió del registre laboral dels operaris, informe partes de treball dedicats a seccions i fases

Costos de fabricació

Les quantitats de matèria primera i material de condicionament, els temps de recursos utilitzats en cada fase de producció, per obtenir el cost de cada producte semi-elaborat o acabat.

Connexió amb dispositius de planta i automatització d’impressores per etiquetes personalitzades de client, lectors i escàners de codis o bàscules.

Traçabilitat i Qualitat

Identificació de lots, caducitats i orígens en les recepcions de matèria primera, en el consum de producció i en l’expedició de producte a client. 

Definició de les especificacions i les toleràncies que han de complir els lots de producte en diferents punts crítics de control. Registre en planta de les especificacions en recepció, fases d'elaboració i entrada de producte acabat.

Magatzems i estocs

Inventaris en doble unitat, gestió dels formats de venda del producte. Els moviments d’entrada, consum o Picking actualitzant en línia els estocs. 

Digitalització

Tots el processos digitalitzats, elimina el paper amb el gestor documental, elimina errors per ser més eficient. Organitza la teva organització.

 

Ten ERP Fabricació

Ten Planta és un mòdul integrat de Ten ERP des d'on definim les plantilles de producció, 

planifiquem amb MRP els aprovisionament i recursos 

en base a la previsió de vendes a clients.

 

 

 

 

Processos i àrees funcionals bàsiques 

Gestió del MRP des de la recepció de primera matèria; les transformacions, les produccions i els envasats; el control de qualitat i la traçabilitat; els costos en materials i el temps d’operacions; els estocs de magatzem i les expedicions.


Recepció de Mercaderies

 • Selecció de la comanda de proveïdor y indicar al albarà proveïdor
 • Entrada de productes, lots i caducitats, unitats i peces entrades
 • Registre d’especificacions
 • Etiquetatge i matriculació interna 

 

Ordres de Transformació

 • Selecció per Ordres d’especejament o preparació
 • Entrada de productes assignació de lots
 • Etiquetat semielaborat o producte acabat
 • Control de Fases i Recursos
 • Registre especificacions

 

Ordres de Producció

 • Ordres d'elaboració o fabricació de productes
 • Guia de producció
 • Tractament de riqueses i toleràncies 
 • Imputació de consum de lots de matèria primera
 • Imputació de temps de Fases i Recursos
 • Entrada de lots de semielaborats i productes acabats
 • Etiquetat semielaborat o producte acabat

 

Ordres d'Envasat

 • Ordes de presentació de producte propi o personalitzat per client
 • Identificació components escandall
 • Llegir codis de lots de semielaborats o productes acabats
 • Etiquetatge del format
 • Envasat i etiquetatge per ordres de fabricació.

Picking

 • Selecció per comandes o productes a servir
 • Preparació d’embalums. Unitats logístiques i etiquetatge per l’expedició.
 • Llegir codis de lots i producte introduïts per embalums.
 • Ubicació del embalums en palets.

 

Packing

 • Gestió de palets i embalums.
 • Obrir nous palets, canviar embalums de palets
 • Impressió d'etiquetes de palet
 • Impressió d’albarans
 • Impressió del Packing List.

 

Inventari

 • Recomptes d’inventari per seccions de producte.
 • Agrupació de lots.
 • Etiquetatges
 • Obrir nous palets, canviar embalums de palets.

 

Alguns Clients de TenSolutions

 

Vols que ens posem en contacte amb tu?

Si desitges que et facilitem informació sobre els nostres programes de gestió o que et fem una demostració per conèixer més a fons el seu funcionament, pots trucar al 902 027 070 o enviar-nos les teves dades i nosaltres ens posarem en contacte.