Ten Tiqueting: La atención al cliente más eficiente

El Área de intercambio de información con tus clientes

La solución líder para tener una relación más cercana en el día a día con tus clientes

 

 

Ten Tiqueting

Comunícate con tus clientes desde un área personalizada

Elimina els papers

Ten MOVE és una aplicació pels mòbils i tablets Android dels operaris. Els tècnics reben les activitats del dia programades des de la central, reporten els temps, materials i despeses de cada intervenció, recullen la signatura del client en el Full de Treball i envien les dades a la central. Tot sense utilitzar ni un sol paper.

 

Redueix dràsticament les tasques administratives

En el Ten ERP es creen els partes de treball amb totes les línies de cost, en el gestor documental es guarda el document signat pel client, les fotografies, albarans de compra, tiquets de despesa o altres documents enviats des de Ten MOVE. Només cal revisar, confirmar, facturar i liquidar despeses.

 

Controla als teus operaris i la seva producivitat

Des de central Ten ERP gestionem l’entrada d’avisos, l'assignació a les agendes dels tècnics segons la càrrega de treball de cadascun i la seva ubicació. Els informes i indicadors ens donaran resultats de número d’intervencions, temps de resposta, durada del servei, entre altres ratis.

 


CRM comunicación cliente

 

 

Ten Tiqueting millorarà substancialment l'efectivitat del teu negoci 

 

Consultar des de Ten MOVE

 • Activitats: La llista de treballs assignats per a cada dia i hora.
 • Ubicació: Trucar al client i veure "com arribar" utilitzant el Google Maps del dispositiu.
 • Ordre de Treball: Veure informació de la OT origen de l'activitat. Fulls de Treball realitzats, tasques pendents, etc.
 • Documentació: Informació tècnica sobre l'equip o màquina que anem a reparar. Historial intervencions i recanvis del número de sèrie.

Gestionar a la Central Ten ERP

 • Els Fulls de treball rebuts des dels dispositius queden pendents de supervisió.
 • Costos i facturació: Els fulls de treball informen del cost del servei, sobre la base dels quals el supervisor determinarà el preu de la facturació sense alterar el cost real.
 • Gestor Documental: Recull del Full de Treball signat pel client, així com les fotografies i croquis generats des dels dispositius mòbils.

Reportar Fulls de Treball

 • Temps: El botons de Play, Pause i End activen i desactiven el cronòmetre del temps dedicat per l'operari o operaris.
 • Materials: Unitats consumides de l'estoc de la furgoneta, assignats a l'obra o comprats específicament.
 • Albarans de Compra: Registre de referències i unitats comprades en magatzems amb compte. L'albarà de compra es genera automàticament dins de Ten ERP.
 • Despeses: Tiquets d'autopista, pàrquing, quilometratge, entre d'altres.
 • Extres: Registre i diferenciació de serveis no previstos que han de facturar-se a part.
 • Imatges: Fer fotografies i dibuixos vinculats al servei i enviar-los a la Central.
 • Signatura: Generació de Fulls de Treball per a signatura del client en el dispostiu electrònic. Recepció automàtica del correu amb el document adjunt que acaba de signar.
 • Urgències: Creació d'activitats no programades des de la Central. 

 

 

Per què Ten Tiqueting

 

És una solució pensada per instal·ladors, amb serveis preventius de manteniment i correctius de servei tècnic.

S'integra amb el software de central ERP específic per a la gestió de projectes i recursos.

Incorpora un gestor documental amb la informació tècnica de les referències i números de sèrie.

Els quadres de comandament del panell del usuari inclouen indicadors i gràfics de efectivitat, rendibilitat i seguiment d'objectius.

 

Disposaràs d'informació exhaustiva i en temps real i, el més important,
metodologia i procediment que incrementarà la capacitat per absorvir més volum de treball.

----

Tindràs més control d'operaris, serveis efectuats i costos, alhora tindràs els
mitjans més adequats per garantir la qualitat de servei més alta.

----

Et capacitarà per a obtenir encara més certificacions com a Servei Tècnic Oficial. 

 

Algunos Clientes de TenSolutions

 

¿Quieres que nos pongamos en contacto contigo?

Si deseas que te facilitemos información sobre nuestros programas de gestión o que te hagamos una demostración para conocer más a fondo su funcionamiento, puedes llamar al 902 027 070 o enviarnos tus datos y nosotros nos pondremos en contacto.