Ten Planta: industrial i traçabilitat 4.0

gestió de producció i logística per planta 

Especialitzat en el sector alimentari, química humana i animal.

 

 

Metodologies de productivitat Scrum

Taulell KANBAN

Ten KANBAN és un quadre de comandament que monitoritza tots els Projectes o Ordres de reparació per controlar-ne la seva evolució, lacàrrega de treball dels recursos i el compliment dels terminis.

Aquest metode ajuda a la planificació i coordinació de múltiples recursos i projectes, visualitzant el progrés en diferents etapes del flux de treball, des de l'entrada en cua, l'assignació, execució, validació i finalització.

 

 

Metodologies de productivitat Scrum

Taulell KANBAN

Ten KANBAN és un quadre de comandament que monitoritza tots els Projectes o Ordres de reparació per controlar-ne la seva evolució, lacàrrega de treball dels recursos i el compliment dels terminis.

Aquest metode ajuda a la planificació i coordinació de múltiples recursos i projectes, visualitzant el progrés en diferents etapes del flux de treball, des de l'entrada en cua, l'assignació, execució, validació i finalització. 

 

Metodologies de productivitat Scrum

Taulell KANBAN

Ten KANBAN és un quadre de comandament que monitoritza tots els Projectes o Ordres de reparació per controlar-ne la seva evolució, lacàrrega de treball dels recursos i el compliment dels terminis.

Aquest metode ajuda a la planificació i coordinació de múltiples recursos i projectes, visualitzant el progrés en diferents etapes del flux de treball, des de l'entrada en cua, l'assignació, execució, validació i finalització.

 

 

Metodologies de productivitat Scrum

Taulell KANBAN

Ten KANBAN és un quadre de comandament que monitoritza tots els Projectes o Ordres de reparació per controlar-ne la seva evolució, lacàrrega de treball dels recursos i el compliment dels terminis.

Aquest metode ajuda a la planificació i coordinació de múltiples recursos i projectes, visualitzant el progrés en diferents etapes del flux de treball, des de l'entrada en cua, l'assignació, execució, validació i finalització. 

 

 

 

Processos i àrees funcionals bàsiques 

Gestió del MRP des de la recepció de primera matèria; les transformacions, les produccions i els envasats; el control de qualitat i la traçabilitat; els costos en materials i el temps d’operacions; els estocs de magatzem i les expedicions.


Recepció de Mercaderies

 • Selecció de la comanda de proveïdor y indicar al albarà proveïdor
 • Entrada de productes, lots i caducitats, unitats i peces entrades
 • Registre d’especificacions
 • Etiquetatge i matriculació interna 

 

Ordres de Transformació

 • Selecció per Ordres d’especejament o preparació
 • Entrada de productes assignació de lots
 • Etiquetat semielaborat o producte acabat
 • Control de Fases i Recursos
 • Registre especificacions

 

Ordres de Producció

 • Ordres d'elaboració o fabricació de productes
 • Guia de producció
 • Tractament de riqueses i toleràncies 
 • Imputació de consum de lots de matèria primera
 • Imputació de temps de Fases i Recursos
 • Entrada de lots de semielaborats i productes acabats
 • Etiquetat semielaborat o producte acabat

 

Ordres d'Envasat

 • Ordes de presentació de producte propi o personalitzat per client
 • Identificació components escandall
 • Llegir codis de lots de semielaborats o productes acabats
 • Etiquetatge del format
 • Envasat i etiquetatge per ordres de fabricació.

Picking

 • Selecció per comandes o productes a servir
 • Preparació d’embalums. Unitats logístiques i etiquetatge per l’expedició.
 • Llegir codis de lots i producte introduïts per embalums.
 • Ubicació del embalums en palets.

 

Packing

 • Gestió de palets i embalums.
 • Obrir nous palets, canviar embalums de palets
 • Impressió d'etiquetes de palet
 • Impressió d’albarans
 • Impressió del Packing List.

 

Inventari

 • Recomptes d’inventari per seccions de producte.
 • Agrupació de lots.
 • Etiquetatges
 • Obrir nous palets, canviar embalums de palets.

 

...

 

Alguns Clients de TenSolutions

 

Vols que ens posem en contacte amb tu?

Si desitges que et facilitem informació sobre els nostres programes de gestió o que et fem una demostració per conèixer més a fons el seu funcionament, pots trucar al 902 027 070 o enviar-nos les teves dades i nosaltres ens posarem en contacte.