Mòdul: Impostos

Liquidació d'IVA, Operacions a tercers i Legalització de llibres

 

Obtenir impostos a liquidar i declaracions a presentar

 

Descobreix els avantatges del mòdul d'ImpostosLiquidació IVA

 • Assentament i presentació.
 • Models 303, 390 AT (Internet o impressió PDF).
 • Generació fitxer Model 340.

Quadre resum IVA

 • Totals període segons registres i segons comptes.

Comptes Anuals

 • Memòria, informe gestió, certificat mediambiental, etc.
 • Generació del fitxer de dades amb el Balanç de Situació i Comptes de Resultats per importar en el programari del Registre Mercantil (D2).

Operacions a tercers

 • Generació fitxer i impressió model 347 (estatals).
 • Generació fitxer i impressió model 349 (Intracomunitàries).
 • Impressió carta informativa Creditors i Deutors.
 • Impressió llistat.

Liquidació IRPF

 • Arrendaments, Professionals, IRC, IRC no residents, consellers i Règim Especial Agrícola.

Declaració IRPF Arrendaments

 • Generació fitxer i impressió model 115 i 180.
 • Generació certificats pel model 180.

Pagaments Fraccionats d'IRPF

 • Liquidació i generació fitxer i impressió model 130.
 • Distribució de la participació dels socis.

Declaració Intrastat

 • Generació fitxer declaració Intrastat.

Legalització de Llibres

 • Generació disquet Registre Mercantil (Diaris, Balanços, Major i Memòria).
 • Inclusió memòria externa (format Word, Excel o PDF).
 • Possibilitat de generar els llibres automàticament en PDF.
 • Certificat signatura digital.

Model 340

 • Presentació telemàtica del model 340 (Declaració informativa d'operacions en llibres de registre).
 • Consulta de resgitres d'IVA exclosos en la presentació.
 • Exclusió Manual de registres d'IVA.
 • Camps específics en el Registre d'IVA per a aquest model.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subministrament Immediat d'Informació

Monitor Ten SII

A partir de l'1 de juliol del 2017, l’Agència Tributària (AEAT) va posar en marxa el sistema SII, Suministro Inmediato de Información (IVA online), el qual obliga a remetre electrònicament el detall de les factures emeses i rebudes, incloent-hi les simplificades.

Ten ERP ofereix la solució a totes les empreses que es vegin obligades a presentar aquest model mitjançant el Monitor Ten SII.


Més informació


ERP SII (Sistema Inmediato de información)

 

 

 

 

 

 

Alguns Clients de TenSolutions

 

Vols que ens posem en contacte amb tu?

Si desitges que et facilitem informació sobre els nostres programes de gestió o que et fem una demostració per conèixer més a fons el seu funcionament, pots trucar al 902 027 070 o enviar-nos les teves dades i nosaltres ens posarem en contacte.