PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional RGPDUE)


TEN SOLUTIONS SOFTWARE AND CONSULTING, S.L.
C/ Joan Serra i Vilaró, 9 Baixos – 43007 TARRAGONA
B55509053
902 02 70 70

 

Finalitats del tractament

Descripció del tractament

Les finalitats que resten identificades al Registre d’activitats de tractament de TEN SOLUTIONS SOFTWARE AND CONSULTING, S.L. i a les clàusules de consentiment a peu de cada formulari, essent específiques per la finalitat que es detalla en la recollida.

Termini de conservació
La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.

 

Destinataris

Destinatari de la cessió
Es cediran dades al Grup Ten, i no es cediran dades a tercers excepte per obligació legal o interès contractual.

Finalitat de la cessió
Si es preveu cessió a Grup ten, amb les finalitats necessàries per els serveis vinculants entre les pròpies empreses.

Legitimació de la cessió
De conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic, interès legítim, interès contractual i del consentiment de l’interessat o del seu representant legal.

Moviments internacionals de dades
Si es produeixen.

Transferències internacionals de dades
No es produeixen.

Encarregats de tractament
Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitzen les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.

 

Drets de les persones interessades

Quins drets te?
Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació sobre el tractament de les seves dades.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o en el seu cas a sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que varen ser recollides.
En determinats casos, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l'exercici o defensa de reclamacions.
En determinats casos i per motius particulars, podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret que motius legítims imperiosos o l'exercici o defensa de possibles reclamacions.

Com pot exercitar-los?
Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l'adreça a dalt assenyalada o enviar un E-mail a pd@tensolutions.cat. Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificat equivalent. En cas que actués mitjançant representant legal o voluntari, haurà d'aportar també un document que acrediti la representació i document identificat del mateix.
Si vol disposar d'un model per a això podrà utilitzar un model oficial de l’AEPD: http://www.aepd.es/

Possibilitat de reclamar davant de la AEPD
Així mateix li informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets o la forma d'exercir-los podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot dirigir-se a la AEPD: http://www.aepd.es/ Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Juan,6 28001-Madrid

Alguns Clients de TenSolutions

 

Vols que ens posem en contacte amb tu?

Si desitges que et facilitem informació sobre els nostres programes de gestió o que et fem una demostració per conèixer més a fons el seu funcionament, pots trucar al 902 027 070 o enviar-nos les teves dades i nosaltres ens posarem en contacte.