Descobreix les novetats de la versió 2018!

 

 

 

Projectes

Seguiment de Projectes: Incorporació del concepte de Recurs Propietari, persona que encarrega el projecte comercialment, per diferenciar del Cap de Projecte que el dirigeix. Nova agrupació dels projectes per Expedients.

 

Administració: Millores en la funcionalitat per la comptabilització de les despeses (Factures simplificades) registrades pels operaris en els fulls de treball.

Creació automàtica d’albarans de compra de materials des dels partes de treball. Compres a proveïdors on tenim compte i que ens envien factures periòdicament. L’operari indica l’albarà del proveïdor, la referencia del producte d'aquest i les unitats. El banc de preus disposa de totes les referències i preus del proveïdor.

 

Tancament i resultats: Amb el tancament d’un projecte es bloqueja la imputació de partes, compres o noves activitats. Permet la Conservació de la data de tancament original al reobrir un Projecte.

Nova acció per recalcular costos de producció en base als consums reals. Consum de números de sèrie a l’entrada de partes.

 

Taulell KANBAN: Noves millores de visualització en el quadre de comandament que monitoritza tots els Projectes o Ordres de Producció per controlar-ne la seva evolució. Des del Kanban es mostra el progrés d'hores definides en pressupost vs. hores consumides (hores= tipus operació hores).

 

 

 

 

Novetats software ERP projectes

 

 

Conector Prestashop ERP

Connector Prestashop

Incorporació de noves prestacions a la botiga on-line gestionada al 100% des de Ten ERP i amb la mateixa lògica de negoci. Administri des de l'ERP les categories, preus, productes, categories de productes especifiques per la botiga electrònica, venda creuada, variants de producte, descomptes i imatges i actualitzi la botiga on-line. Major integració de les comandes i formes de pagament.

 

Servei tècnic

Mobilitat per Serveis Tècnics Professionals - Ten MOVE

Noves funcionalitats per tal d’indicar des del dispositiu mòbil el % Impost IVA en línies de despesa, registrar albarans de compra de materials o documents de producte i documents de números de sèrie.

Mitjançant la creació d’un Banc de Preus es possibilita l'entrada de materials comprats específicament per a un servei, tot indicant el proveïdor, número d’albarà i referència del producte. Ten ERP s’encarrega de crear l’albarà de compra pendent de casar amb la seva factura corresponent.


Manteniments i Números de Sèrie

Programació dels manteniments periòdics d’equips i instal·lacions. Llançament automàtic de les Ordres de Treball per cada Tècnic i sincronització amb dispositius mòbils.

Novetats software erp servei tècnic

 

Novetats software erp producció

Produccció i logística

Ten SGA: Nou Satèl·lit Ten SGA per la gestió dels moviments d’expedicions, recepcions i recompte d’inventari, utilitzant dispositius mòbils.

 

Compres i Magatzems: Els mòduls de Compres i Magatzems ofereixen la opció de realitzar un nou recàlcul de valoració d’inventaris pel tractament de ruptures d’estoc mantenint el cost mig. En les compres a proveïdors s’hi ha afegit la gestió de direccions d’entrega (obres). Recepció de números de sèrie amb lectors de codis de barres.


Ten TPV: Dins de les funcionalitats del Ten TPV s’ha desenvolupat una nova integració amb bàscules Dibal. D'altra banda, també es permet entrar albarans no cobrats i la capacitat de canviar nom i NIF d’un tiquet.


Producció i Logística: Els mòduls de producció MRP incorporen funcionalitat de planificació i millores en els terminals tàctils de Planta. Preparació del Packing List en temps de producte acabat, capacitat de preparar vàries comandes en els terminals de Picking.

 

Facturació

Vendes: Poder assignar una tarifa de venda a clients d’un Grup de Descomptes conservant els descomptes del grup.

 

Facturació bestretes: Factura i comptabilització de Pagaments a Compte, descompte de les bestretes a la factura definitiva.

 

Certificacions d’Obra: Certificacions d’Obra Nou format de les factures per Certificació d’obra o Factures a Origen.

Novetats software erp facturació

 

Novetats software erp Impostos i comptabilitat

Finances i comptabilitat

Sistema Informació Immediata

Dins el nou mòdul per l’intercanvi de registres d’IVA amb la AEAT mitjançant el Sistema d’informació Immediata s'han incorporat noves actualitzaciones com: 

Adaptació a la normativa del País Basc i al seu sistema de respostes, procés de presentació de cobraments en metàl·lic i incorporació de noves dates en registres d'IVA: Data Fiscal (assentament i liquidació IVA), Data Emissió, Data Registre (data entrada) i Data Operació (Data del servei).

 

Impostos

Adaptacions dels models 303, 390, 150, 180, 347, 349 i 130.

 

Organització

CRM

Gestió del format “Tiqueting”: Assignació del número de tiquet d’entrada a una sol·licitud de servei, oportunitat comercial o cas de qualitat, per disposar de traçabilitat de les accions i serveis relacionats amb el tiquet com a eina de comunicació amb el client o contacte.

Incorporació del concepte Lead per identificar els contactes de valor. Definició de Etapes en la gestió comercial d’un contacte.

 

Indicadors de comandament

Incorporació de nous indicadors estàndards en el panell del usuari, % de venciments segons dies d’aplaçaments, seguiment de Projectes i tasques fora de termini, etc.

 

Connectors BI

Nous interfases per connectar i actualitzar dades mitjançant eines de Business Intelligence.

Novetats software erp organització empresarial

 

 

Novetats software erp tecnologia

Avenços tecnològics

Entorn de Desenvolupament:  Nova visualització general de l'entorn de treball altament renovada amb una nova cinta d’opcions generals i menú, amb un caràcter més senzill i l’ús d’icones fàcilment identificables. Nova configuració de botoneres de registre, accions de camp o barra d’accions.

 

Documents avançats: Nou dissenyador avançat de documents per presentació d’ofertes, fitxes comercials o guies tècniques incorporant imatges i generats en formats Microsoft Word per poder-los modificar lliurement.

 

Windows 10 i Office 2016: Ten ERP 2018 és compatible amb el sistema operatiu Windows 10 i la nova versió de Microsoft Office 2016.

 

Alguns Clients de TenSolutions

 

Vols que ens posem en contacte amb tu?

Si desitges que et facilitem informació sobre els nostres programes de gestió o que et fem una demostració per conèixer més a fons el seu funcionament, pots trucar al 902 027 070 o enviar-nos les teves dades i nosaltres ens posarem en contacte.