Ten ERP Elaboració i Producció

Indústria Metal·lúrgica

La solució per a la elaboració i producció dels productes metal·lúrgics de la teva empresa, des de la recepció de la matèria primera fins a la distribució final.

 

 

La solució especialitzada en el teu sector

Transformació i elaboració productes Metal·lúrgics

El software de gestió Ten ERP integra un mòdul específic dissenyat per els processos de producció de les empreses fabricants, elaboradores o transformadores.

 

 

ERP traçabilitat

Traçabilitat

Coneix tot el cicle de vida
dels productes que es comercialitzen

ERP ordres de producció

Ordres de producció

Controla mitjançant ordres
de producció tots els
processos de fabricació

ERP planificació producció

Planificació

Revisa la planificació de totes
les ordres de fabricació amb
el nostre taulell Kanban

ERP magatzems

Productes/Magatzems

Extreu inventaris,
defineix lots,
rutes de transport, etc.

ERP comerç electrònic

e-Commerce

Sincronitza el Ten ERP
amb la teva botiga
electrònica

ERP compres

Compres

Realitza les teves compres
des del nostre
mòdul especialitzat

ERP facturació

Facturació

Gestiona còmodament
tot el circuit de
vendes i facturació

ERP gestor documental

Gestor Documental

Disposa de tota la
documentació sense
ocupar espai físic

ERP cartera

Cartera

Gestiona tots els
moviments bancaris,
remeses, efectes, etc.

crm

CRM

Gestiona la relació amb els
teus clients i les accions
comercials a realitzar

ERP analisi resultats

Resultats

Visualitza de forma senzilla el seguiment i control de tots els processos de l’empresa

 

 

 

 

 

Ten ERP Producció: Transformació, elaboració i fabricació

Maximitza l’eficiència de la planta de producció i garanteix el lliurament de les comandes dels clients.

 

Integració dels processos de producció, logística, compres i vendes

Ten ERP Producció és el software integral per la producció, des de l’entrada de comandes multicanal, gestiona la logística de les compres i magatzems, la fabricació o transformació contra comanda o estoc, les expedicions i transportistes o els punts de venda, tot en una plataforma única totalment integrada amb les àrees administratives i financeres.

 

Logística i traçabilitat

Ten ERP Producció aporta eficàcia ens els processos crítics de compres, magatzems i expedicions. Amb eines MPR pel càlcul d’aprovisionaments, terminals SGA la gestió de les recepcions i expedicions, terminals tàctils per producció en planta entre d’altres, per gestionar la traçabilitat per números de sèrie o lots i caducitats.

 

Planificació de Recursos i reducció de costos

Ten ERP Producció ajuda a aconseguir la màxima eficiència de temps i processos, planificant les ordres de fabricació, els recursos necessaris i les matèries primeres quan es necessiten. Analitza i compara els costos teòrics de les plantilles/escandalls amb costos directes reals, els indirectes, les mermes i sub-productes obtinguts.

ERP producció i elaboració

 

 

Voleu que us fem una demostració?


Coneixeu totes les característiques del nostre programa, descobriu tot el que podem fer

per vosaltres per augmentar la vostra competitivitat i rendiment. Més informació

 

 

 

 

 

Integració dels cicles de producció

Tranformació, elaboració i fabricació

Plantilles de producció

Guia de producció i costos estàndard


Definició dels escandalls indicant matèries primeres, semi-elaborats,

materials de condicionament, recursos necessaris, sub-productes obtinguts,

mermes o despeses en l’elaboració de fórmules, productes i els diferents formats de presentació.


Traçabilitat i analítica de qualitat de lots de productes

La traçabilitat i qualitat com a estratègia empresarial


Tractament de matèries primeres i productes acabats en magatzems quarantena, actius o rebutjats.

Registre de les analítiques per lots segons especificacions de cada producte.

 

Necessitats de producció

Previsions de vendes per acotar les fabricacions

 

Proposta de necessitats de producció en base a comandes o previsió de vendes segons
algoritmes que tenen en compte períodes anteriors, tendències interanuals i estacionals.

 

Mobilitat i terminals tàctils per planta producció

Procediments per planta i captura de temps i consums


Gestió de magatzems SGA per dispositius mòbils per la recepció, inventari, recollida per producció i expedicions.
Gestió d'ordres de treball, imputació de consums i temps de recursos contra ordres de treball.

 

Planificació de les Ordres de Fabricació i llançament

Disponibilitat de recursos i matèries primeres. Compliment de dates de lliurament


Planificació en base als semielaborats o producte final. Reserva de material i assignació de recursos o fabricació externalitzada. Llançament de les Ordres i Sub-Ordres amb designació de lots específics de producte.


Quadres de comandament de producció

Convertir les teves dades en informació i la informació en coneixement


Monitorització del estats de les Ordres de Fabricació, seguiment de les etapes, alertes, indicadors KPI claus i

gràfics integrants en el panell de l'usuari de Ten ERP.

 

Cadena de subministrament i càlcul de aprovisionaments

Els aprovisionaments, l'activitat clau en la cadena de subministraments

 

Proposta de necessitats de compra de primera matèria o materials segons dates planificades de producció.
Gestió de proveïdors recerca de la millor oferta de proveïdor.
Comandes pendents de rebre i servir, reserves, planificació per dates de lliurament.


 

 

 

 

 

Solució completa, integrada i oberta

Gestiona la logística de l'empresa des d'una plataforma única,

integrant tots els departaments bàsics com comercial, administració i finances

 


Vendes i clients

Gestiona els teus clients i els seus històrics amb les seves tarifes i preus especials. Controla els teus marges. Converteix els pressupostos en comandes. Reserva existències disponibles. Estableix mode i data d'entrega, direccions d'enviament i transportista.

 

Compres i proveïdors

Coneix els costos. Registra les ofertes dels diferents proveïdors per a decidir en el moment de compra. Obtingues les necessitats de reposició segons mínims i màxims o punts de comanda, amb la proposta de compra a la millor oferta vigent.

 

Magatzems, estoc i traçabilitat

Organitza el teu magatzem, controla l'estoc i les necessitats de compra. Inventari i valoració d'existències.                                                               Traçabilitat per lots i números de sèrie.

 

Facturació, cobraments i pagaments

Albarans factura o facturació a crèdit. Envia factures electròniques. Genera remeses de cobrament domiciliades i gestiona-les des de la teva banca electrònica.

Comptabilitat i actius

Gestió financera i comptable avançada. Balanç i compte de resultats. Gestió de bancs, béns d'inversió, existències i bancs.                                         Model 340 per Agència Tributaria.

 

CRM

Contactes, clients potencials, campanyes, oportunitats i casos.             Agendes de tasques i recursos.

 

TPV

Terminals de punt de venda amb lectors de codis de barres.                Comandes a central, sol·licitud de factures.                                                   Tancament de caixes.

 

Quadre de comandament

Indicadors KPI, gràfics, alarmes, accessos al exterior des del panell de l'usuari personalitzat per a tu.

 

 

Alguns Clients de TenSolutions

 

Vols que ens posem en contacte amb tu?

Si desitges que et facilitem informació sobre els nostres programes de gestió o que et fem una demostració per conèixer més a fons el seu funcionament, pots trucar al 902 027 070 o enviar-nos les teves dades i nosaltres ens posarem en contacte.