Ten ERP Projectes,
Manteniments i Servei Tècnic

Climatització, Refrigeració o Ventilació

La solució per a la gestió de serveis d'assistència tècnica on gestionar de manera integral totes les àrees d'un SAT, gestionant tot el cicle de vida d'un avís.

 

 

 

 

La solució especialitzada en el teu sector

Climatització, refrigeració industrial i ventilació

Ten ERP Projectes és el software integral pel teu sector, aporta solucions específiques per escandallar els costos d'obra, confeccionar l'oferta comercial, planificar les compres i recursos, gestionar el servei tècnic, les garanties i manteniments preventius periòdics, tot integrat amb les àrees administratives i comptables en una plataforma única.

 

 

 

ERP ordres de treball

Ordres de Treball

Controla mitjançant ordres de treball tots els processos de reparació i instal·lació

ERP planificació

Planificació

Revisa la planficació de tots els projectes de reparació a partir
del nostre taulell Kanban

Mobilitat servei tècnic

Mobilitat Servei Tècnic

Pensat pels teus Tècnics, podràs controlar les activitats des del
teu dispositiu mòbil

ERP manteniments

Manteniments Preventius

Mantingues un control de tots
els manteniments periòdics
a realitzar per contracte

ERP compres

Compres

Realitza les teves compres des
del nostre mòdul especialitzat

ERP facturació

Facturació

Gestiona còmodament tot el
circuit de vendes i facturació

ERP gestor documental

Gestor Documental

Disposa de tota la documentació sense ocupar espai físic

ERP cartera

Cartera

Gestiona tots els moviments bancaris, remeses, efectes, etc.

CRM

Relació amb clients

Gestiona la relació amb els teus clients i les accions comercials a realitzar

ERP analisi resultats

Resultats

Visualitza de forma senzilla el seguiment i control de tots els processos de l'empresa

 

 

 

 

 

Instal·lació i Servei Tècnic

La especialització en tasques de Servei Tècnic Professional i gestió de projectes


Organitza el temps dels projectes

Amb Ten ERP Projectes podràs organitzar totes les tasques dels teus projectes de manera eficient i molt senzilla, línia per línia podràs planificar en el temps, totes les activitats per recurs i materials a imputar en un projecte. D’aquesta manera, minimitzaràs i controlaràs la data d’entrega dels teus projectes.

 

Eines per estimar de manera correcta temps i costos

Ten ERP Projectes et permet crear de manera molt senzilla, una base de costos amb tots els recursos, temps dedicat i materials on, alhora, genera la oferta comercial. Aquesta informació és recollida i de manera molt visual, podràs decidir quants diners vols guanyar-te amb cada projecte abans de dur-lo a terme.

 

El millor vertical dins d'un estàndard

Amb Ten ERP Projectes podràs crear comandes a proveïdors, tenir el control de l'estoc de tots els materials usats, però la potència i la agilitat del nostre ERP és la integració amb tots els processos administratius i comptables, tal com la facturació automàtica al finalitzar un projecte acabat.software proyectos

 

 

Voleu que us fem una demostració?


Coneixeu totes les característiques del nostre programa, descobriu tot el que podem fer
per vosaltres per augmentar la vostra competitivitat i rendiment. Més informació

 

 

Seguiment del pressupost de cost

Projectes, obres o instal·lacions

 

Definició del pressupost de cost

Escandalls predefinits i models de pressupost intern de cost 

 

Defineix els materials, recursos i despeses previstos per cada obra o instal·lació.
Utilitza les plantilles amb escandalls predeterminats o reutilitza projectes anteriors per confeccionar el pressupost de cost previst.
Costos indirectes i estructura.


Banc de preus dels distribuïdors

Totes les referències i preus dels teus proveïdors al teu abast

 

El Banc de Preus integrat posa a la teva disposició les referències i preus dels teus proveïdors,
podràs buscar qualsevol referència i utilitzar-la en el teu pressupost.

 

Impressió de l'oferta comercial

Imatge i qualitat en la presentació comercial dels projectes

 

A partir del pressupost intern podràs crear el pressupost comercial, on ajustaràs  les partides per aconseguir els preus desitjats i decidir el nivell de detall que voleu mostrar al client, per després generar el document Oferta Comercial per presentar amb els productes i serveis, imatges, preus, formes de pagament i condicions generals.

 

Medicions i seguiment de desviacions

Seguiment de costos i controlar les desviacions en temps d'execució

 

Registra els fulls de treball dels operaris, imputant materials, temps dels recursos i despeses per cada projecte i partida.
Coneix les desviacions en temps d'execució segons les certificacions de cost.

 

Centralitza la documentació

Gestor documental, magatzem únic per ordenar, compartir i col·laborar

 

Unifica tota la documentació relacionada amb el projecte, plànols, imatges, fulls de càlcul, fitxes tècniques,
en un contenidor únic i centralitzat accesible per tots els usuaris autoritzats.


Quadres de Comandament i Informes de resultats

Convertir les dades en informació i la informació en coneixement

 

Disposa dels resultats i marges de cada projecte amb les imputacions de costos indirectes i d'estructura.
Pren el control de l'estat dels projectes, amb alarmes, indicadors KPI i gràfics integrats en el panell de l'usuari.

 

 

 

Ordres de treball periòdiques pels operaris

Contractes de manteniment preventiu

 

Definició dels equipaments contractats

Administració contractes, acotar cobertures i garanties


Referències i números de sèrie.

Definició de la facturació periòdica segons modalitats, cobertures i equips.

Compte de resultats per contracte.Creació d'Ordres de Treball periòdiques pels operaris

Automatització de la programació de les intervencions assignades als tècnics 

 

Aquest mètode ajuda a la planificació i coordinació de múltiples recursos i projectes,
visualitzant el progrés en diferents etapes del flux de treball, des de l'entrada en cua,
l'assignació, execució, validació i finalització.

 

Facturació de quotes

Automatització de les factures recurrents

 

Condicions i periodicitat de les quotes.
Facturació Automàtica.

 

Històric d'intervencions per números de sèrie

Informació del client i el seu maquinari 


Identificació de l'equip (bastidor, rae o matrícula).
Històric d'intervencions i peces substituïdes per aquest número de sèrie.
Dates previstes per les properes revisions.

 

 

Seguiment del Servei Tècnic

Tasques Servei Atenció Tècnica

 

 

Entrada d'avisos o sol·licituds de servei

Identifica cada sol·licitud per mantenir la traçabilitat fins la finalització del servei


Entrada de les sol·licituds de servei, identificant client i direcció,
equip afectat, tipus de danys, asseguradora o contracte.

 

Assignació d'Ordres de treball als tècnics agrupats per especialitats

Distribueix les tasques segons les capacitats del teus operaris


Assignació de les activitats als tècnics segons les seves especialitats,
programació a l'agenda i vinculació a l'Ordre de Treball.
Enviament automàtic de SMS o correu electrònic al client
recordant la data i hora prevista del servei.

 

Anàlisi del servei, produtivitat per tècnic
i Quadres de Comandament

Analitza els indicadors de resultats, estableix les alarmes i semàfors


Menú d'usuari amb indicadors i alertes.
Rendiment per client, contracte o servei.
Seguiment de costos, resultats i marges.

 

Imputació de materials, temps i despeses en els fulls de treball

Dispusitius mòbils per rebre tasques, executar-les i reportar temps, consums i despeses


Imputació de temps, materials i despeses de cada intervenció.
Els fulls de treball poden entrar-se manualment, mitjançant pantalles tàctils
en el taller o amb dispositius mòbils o tabletes.

 

 

 

 

 

 

Planifica les compres al millor proveïdor i preu

Gestió de Compres i aprovisionaments

 

Sol·licitud de cotitzacions a proveïdors

Gestiona, compara i selecciona la millor oferta d'entre els teus proveïdors  

 

Gestió d'Ofertes
Comparatiu proveïdors
Necessitats de compra
Subcontractats

 

 

Planificar dates de recepció i pagament

Ajustar les necessitats del projecte amb les de finançament 

 

Aprovisionament de materials per obres o serveis.

Reposició de materials recurrents i consumibles.


Control de materials pendents de rebre,
rebuts i consumits per projecte o servei

Garantir la disponibilitat de materials per complir amb les previsions

 

Comandes i albarans de proveïdors
Línies de compra relacionades amb cada projecte.
Vista des de projecte de materials rebuts i pendents de rebre

 

Casament albarans de compra amb factures de proveïdors

Validació de factures, autorització, comptabilitació i pagament. Tot sota control.

 

Casar albarans amb factures
Validació de preus
Comptabilització automàtica


 

 

 

 

 

 

Solució completa, integrada i oberta

Gestiona la logística de l'empresa des d'una plataforma única,

integrant tots els departaments bàsics com comercial, administració i finances

 


Vendes i clients

Gestiona els teus clients i els seus històrics amb les seves tarifes i preus especials. Controla els teus marges. Converteix els pressupostos en comandes. Reserva existències disponibles. Estableix mode i data d'entrega, direccions d'enviament i transportista.

 

Compres i proveïdors

Coneix els costos. Registra les ofertes dels diferents proveïdors per a decidir en el moment de compra. Obtingues les necessitats de reposició segons mínims i màxims o punts de comanda, amb la proposta de compra a la millor oferta vigent.

 

Magatzems, estoc i traçabilitat

Organitza el teu magatzem, controla l'estoc i les necessitats de compra. Inventari i valoració d'existències.                                                               Traçabilitat per lots i números de sèrie.

 

Facturació, cobraments i pagaments

Albarans factura o facturació a crèdit. Envia factures electròniques. Genera remeses de cobrament domiciliades i gestiona-les des de la teva banca electrònica.

Comptabilitat i actius

Gestió financera i comptable avançada. Balanç i compte de resultats. Gestió de bancs, béns d'inversió, existències i bancs.                                         Model 340 per Agència Tributaria.

 

CRM

Contactes, clients potencials, campanyes, oportunitats i casos.             Agendes de tasques i recursos.

 

TPV

Terminals de punt de venda amb lectors de codis de barres.                Comandes a central, sol·licitud de factures.                                                   Tancament de caixes.

 

Quadre de comandament

Indicadors KPI, gràfics, alarmes, accessos al exterior des del panell de l'usuari personalitzat per a tu.

 

 

 

Alguns Clients de TenSolutions

 

Vols que ens posem en contacte amb tu?

Si desitges que et facilitem informació sobre els nostres programes de gestió o que et fem una demostració per conèixer més a fons el seu funcionament, pots trucar al 902 027 070 o enviar-nos les teves dades i nosaltres ens posarem en contacte.