Ten MOVE: Mobilitat pels serveis tècnics professionals 

Planificar, executar i finalitzar

La solució capdavantera per a empreses de Serveis d'Assistència Tècnica: reparacions, manteniment o instal·lacions.

 

 

Ten MOVE

Gestiona les tasques SAT utilitzant els Smartphone dels tècnics

Elimina els papers

Ten MOVE és una aplicació pels mòbils i tauletes Android dels operaris. Els tècnics reben les activitats del dia programades des de la central, reporten els temps, materials i despeses de cada intervenció, recullen la signatura del client en el Full de Treball i envien les dades a la central. Tot sense utilitzar un sol paper.

 

Redueix dràsticament les tasques administratives

En el Ten ERP es creen els partes de treball amb totes les línies de cost, en el gestor documental es guarda el document signat pel client, les fotografies, albarans de compra, tiquets de despesa o altres documents enviats des de Ten MOVE. Només cal revisar, confirmar, facturar i liquidar despeses.

 

Controla als teus operaris i la seva productivitat

Des de central Ten ERP gestionem l’entrada d’avisos, l'assignació a les agendes dels tècnics segons la càrrega de treball de cadascun i la seva ubicació. Els informes i indicadors ens donaran resultats de número d’intervencions, temps de resposta, durada del servei, entre altres ratis.

 

 

Ten MOVE millorarà substancialment l'efectivitat del teu negoci 

 

Consultar des de Ten MOVE

 • Activitats: La llista de treballs assignats per a cada dia i hora.
 • Ubicació: Trucar al client i veure "com arribar" utilitzant el Google Maps del dispositiu.
 • Ordre de Treball: Veure informació de la OT origen de l'activitat. Fulls de Treball realitzats, tasques pendents, etc.
 • Documentació: Informació tècnica sobre l'equip o màquina que anem a reparar. Historial intervencions i recanvis del número de sèrie.

Gestionar a la Central Ten ERP

 • Els Fulls de treball rebuts des dels dispositius queden pendents de supervisió.
 • Costos i facturació: Els fulls de treball informen del cost del servei, sobre la base dels quals el supervisor determinarà el preu de la facturació sense alterar el cost real.
 • Gestor Documental: Recull del Full de Treball signat pel client, així com les fotografies i croquis generats des dels dispositius mòbils.

Reportar Fulls de Treball

 • Temps: El botons de Play, Pause i End activen i desactiven el cronòmetre del temps dedicat per l'operari o operaris.
 • Materials: Unitats consumides de l'estoc de la furgoneta, assignats a l'obra o comprats específicament.
 • Albarans de Compra: Registre de referències i unitats comprades en magatzems amb compte. L'albarà de compra es genera automàticament dins de Ten ERP.
 • Despeses: Tiquets d'autopista, pàrquing, quilometratge, entre d'altres.
 • Extres: Registre i diferenciació de serveis no previstos que han de facturar-se a part.
 • Imatges: Fer fotografies i dibuixos vinculats al servei i enviar-los a la Central.
 • Signatura: Generació de Fulls de Treball per a signatura del client en el dispostiu electrònic. Recepció automàtica del correu amb el document adjunt que acaba de signar.
 • Urgències: Creació d'activitats no programades des de la Central. 

 

 

Per què Ten Move

 

És una solució pensada per instal·ladors, amb serveis preventius de manteniment i correctius de servei tècnic.

S'integra amb el software de central ERP específic per a la gestió de projectes i recursos.

Incorpora un gestor documental amb l'informació tècnica de les referències i números de sèrie.

Els quadres de comandament del panell del usuari inclouen indicadors i gràfics d'efectivitat, rendibilitat i seguiment d'objectius.

 

Disposaràs d'informació exhaustiva i en temps real i, el més important,
metodologia i procediment que incrementarà la capacitat per absorbir més volum de treball.

----

Tindràs més control d'operaris, serveis efectuats i costos, alhora tindràs els
mitjans més adequats per garantir la més alta qualitat de servei.

----

Et capacitarà per a obtenir encara més certificacions com a Servei Tècnic Oficial. 

 

 

Ten MOVE, Fulls de Treball des del mòbil

 • És un software per a tablets i smartphones específic per a empreses de reparacions, instal·lacions i manteniment.
 • Empreses amb servei tècnic propi o subcontractat del sector industrial, electrònica, tecnologies de la informació, seguretat i vigilància, electrodomèstics, climatització, ascensors/elevadors o serveis de la llar.

Ten MOVE es comunica amb la central de Ten ERP

 • Des d'on planificarà les agendes dels recursos segons especialitats i disponibilitat.
 • Les activitats programades arriben als dispositius mòbils.
 • Revisa els treballs realitzats i factura.

Alguns Clients de TenSolutions

 

Vols que ens posem en contacte amb tu?

Si desitges que et facilitem informació sobre els nostres programes de gestió o que et fem una demostració per conèixer més a fons el seu funcionament, pots trucar al 902 027 070 o enviar-nos les teves dades i nosaltres ens posarem en contacte.